Диабетна ретинопатия

Диабетната ретинопатия е сред водещите причини за намалено зрение и слепота при хората в активна възраст. Тя се проявява 5 до 10 години след началото на диабета, при положение, че няма добър контрол на кръвната захар.

Лекувана навреме, диабетната ретинопатия може да бъде адекватно контролирана.