Договори с фондове

Дружества за доброволно здравно осигуряване/застраховане, с който имаме договор са:

  • ДЖЕНАРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
  • "ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ "ЕАД
  • ''ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД
  • "ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
  • "ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС " АД
  • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО„СЪГЛАСИЕ“ АД
  • "Животозастрахователен институт"АД

В случай, че имате допълнително доброволно здравно осигуряване с фонд, който не фигурира в този списък, можете да се свържете с Вашия застраховател и да проверите дали индивидуалната Ви застраховка включва опция за възстановяване на разходи. При потвърждение от страна на застрахователя, моля изискайте от служителите на регистратура в клиника „Vision” фактура, касов ордер и медицински документ, които да представите пред съответния фонд за допълнително здравно осигуряване.

За повече информация позвънете на тел. 0700 89 003