Нашата клиника

Очен лазерен център „Vision“ е най-модерното здравно заведение в България за специализирана извънболнична и болнична помощ в областта на очните заболявания.

Клиника „Vision“ е оборудвана с най-съвременната високотехнологична лазерна апаратура, която позволява извършването на най-прецизни изследвания, ранна диагностика и адекватно лечение на всички видове очни заболявания.

Екипът на очен лазерен център „Vision“ се състои от опитни и отдадени специалисти и консултанти от университетските болници в столицата и страната.

Лекарите на клиниката са с дългогодишен опит и непрестанно подобряват своите опит и квалификация във водещи очни клиники в чужбина.

Специалистите на очен лазерен център „Vision“ се отличават с висока степен на професионализъм и се отнасят с отговорност, разбиране и грижа към всеки пациент.

Очен лазерен център „Vision“ има сключени договори с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ, както и за високоспециализирани медицински дейности.