Нашите консултанти

Високото качество на медицинската дейност, постоянният обмен на добри практики и достъпът на пациента до водещи специалисти в офталмологията са сред основните приоритети на екипа на Очен лазерен център „Vision“.
За тази цел като консултанти към центъра са привлечени авторитетни лекари от български и чужди университетски болници.
Нашите консултанти са на разположение на пациентите по график.