Училище за пациенти

Информирането от компетентен източник е изключително важно, когато става дума за възможно заболяване или вече поставена диагноза. Съвременната медицина се развива с много висока скорост, навлизат нови технологии и пациентите трябва да имат необходимите знания, за да направят информиран избор. Важно е да знаят и какво да очакват в процеса на терапия.

Тук предоставяме информация за най-честите диагнози в офталмологията с цел ориентация за същността на заболяването, симптомите и възможните подходи в лечението. Консултирайте се със специалист в Очен лазерен център „Vision”, за да обсъдите най-подходящото лечение лично за Вас.

Запазете си час за консултация в очен лазерен център „Vision“ на тел. 0700 89 003 или като попълните контактната форма в сайта.