Страбизъм

Целта на лечението на страбизма е възстановяване на бинокулярното зрение. Лечението преминава през няколко етапа: профилактика и лечение на амблиопията; възстановяване на едновременното възприятие на двете очи - т.н. оптични упражнения; възстановяване на успоредността на очните оси - корекция на рефракционната аномалия, призматична и хирургична корекция.За голяма част от страбизмите хирургичната интервенция е наложителна. С нея се постига окончателно и пълно изправяне на очните оси.