д-р Боряна Томова: Иновативният апарат “Ейдън” – отвъд стандартното видимо