Важно за пациента

Организацията на работата в Очен лазерен център “Vision” е насочена към своевременно предоставяне на медицинската дейност, максимално удобство и спестяване на време за пациента и неговите близки. Предварителната информация за всяка стъпка от съвместните ни действия цели Вие да сте добре осведомени и улеснени преди визитата си в центъра.
Вижте какъв е пътят на пациента в център “Vision”.