Важно за пациентите на СОБАЛ Вижън ЕООД

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА СОБАЛ ВИЖЪН ЕООД

 

СОБАЛ Вижън ЕООД, ЕИК: 175317154 Ви информира, че на 16.02.2024 г. е възстановен достъпа до болничната информационна система и са възстановени данните от проведени прегледи и изследвания до 23.11.2023 г.

Напомнямаме Ви, че при осъществената кибератака на информационните системи на клиниката на 08.02.2024 г. няма извършван трансфер на данни и няма  неправомерен достъп до данни. Личните Ви данни не са станали достъпни на трети лица и тяхната поверителност е опазена. Данните бяха криптирани („заключени“) и не можеха да бъдат ползвани от персонала на клиниката.

Тъй като данните все още не са възстановени в цялост, се обръщаме с молба, при посещения в клиниката за медицински услуги, носете предоставената ви медицинска документация за прегледи и изследвания, извършени в периода  23.11.2023 г.- 16.02.2024 г.

- При отсъствие на такава, контролните прегледи ще бъдат извършвани без отлагане. Лекарят ще отдели необходимото време;

- При специализирани лазерни процедури и хирургически интервенции, за които не разполагате с документация, съставена след 23.11.2023 г., е възможно да се наложи отлагането им за повтаряне на специализираните изследвания, но за сметка на клиниката;

- „Лист за чакащи“ означава записани за медицинска услуга пациенти, които не могат да се включат в планираните месечни графици на лекарите. При изготвяне на следващите – най-напред се удовлетворяват исканията на записаните в „лист за чакащи“, след предварително уведомяване и съгласуване на предлаганото време. Предвид обстоятелствата, молим пациентите да позвънят отново на посочените по-долу телефони, за да потвърдят искането си за включване в „лист за чакащи“.

Както повелява добрата медицинска практика, уверяваме ви, полагаме всички усилия за пълно възстановяване на обичайния ритъм на работа.

В случай, че имате допълнителни въпроси, бихте могли да ги зададете на телефоните на клиниката: 088 731 4479, 088 351 1121, 0700 89 003.