Видове

Видовете кривогледство са няколко:

  1. Едното око гледа право напред, а другото е отклонено навътре (към носа)
  2. Едното око гледа право напред, а другото е отклонено навън
  3. Посменно кривене на едното или другото око (навътре или навън)
  4. Вертикално кривогледство – едното от очите гледа право напред, а другото е отклонено нагоре или надолу
  5. Комбинирано – вертикално с хоризонтално отклонение
  6. Паралитично кривогледство – придвижването на едното или двете очи е невъзможно в някоя от посоките (при засягане инервацията на очедвигателен мускул)
  7. Механичен страбизъм – придвижването на окото (или очите) е затруднено или невъзможно поради механични причини (фиброза на очедвигателен мускул)