Д-р Борис Събчев

Специалист очни болести

Д-р Борис Събчев, Специалист очни болести
Д-р Борис Събчев
Специалист очни болести

ДЛЪЖНОСТ

Специалист очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ

2022 г. Призната специалност "Очни болести“, Медицински университет – София
2017 г. Магистърска степен по медицина, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” - София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2022 г. Специалист очни болести в Очна клиника „Вижън“
2018 г. – 2022 г. Лекар-специализант в СОБАЛ „Вижън“
2016 г. – 2018 г. Доброволец в клиника ‘’Вижън’’

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2022 г.Следдипломна квалификация - Ултразвукова диагностика в Офталмологията
2019 г. BOW  Сертификат за участие  в Оптична Кохерентна Томография, София
2019 г. Сертификат за участие в 20-та среща  на Съюза на очните лекари в България „Право на зрение 2020”
2018 г. Сертификат за участие в 36th Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons - Виена, Австрия
2018 г. 13th Vitreoretinal  Symposium Intraocular tumors and Retinal diseases
2018 г. Сертификат за участие в XVII Symposium of the Bulgarian Glaucoma Society;
2018 г. Сертификат за участие в практически курс „Интравитреално приложение” – Конференция „Новости в офталмологията”
2017 г. Сертификат за участие в XII Национален конгрес на Българско Дружество по Офталмология
2017 г.  Сертификат за участие в Teaching Course and Quiz with International Faculty Retinal and Vitreous surgery
2016 г. Сертификат за участие в практически курс „Интравитреално приложение” – Конференция „Новости в офталмологията”
2016 г. Сертификат за участие в Cataract Wet-lab, Конференция „Новости в офталмологията”
2016 г. Сертификат за участие в Practical approaches in Ophthalmology Residence course
2015 г. Сертификат за участие в ‘’Трета Национална лятна академия по Спешна медицина‘’
2014 г.  Сертификат за участие в ‘’4th National Academy of Surgery’’

ЧЛЕНСТВА

Българско офталмологично дружество
Българско глаукомно дружество
Български лекарски съюз
Европейско дружество по катарактална и рефрактивна хирургия

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Участие с публикации в български издания и презентации на български форуми.

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски  език.