Д-р Деляна Владева

Специализант очни болести

Д-р Деляна Владева, Специализант очни болести
Д-р Деляна Владева
Специализант очни болести

ДЛЪЖНОСТ

Специализант очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ

2021 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет - Пловдив

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

От 2022 г. специализира в Клиника „Вижън“

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски и немски език.