Д-р Десислава Шикова

Специалист очни болести

Д-р Десислава Шикова, Специалист очни болести
Д-р Десислава Шикова
Специалист очни болести

ДЛЪЖНОСТ

Специалист очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ

2022 г. Призната специалност "Очни болести“, Медицински университет – София
2017 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет - София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2022 г. Специалист очни болести в Очна клиника „Вижън“
2018 г. – 2022 г. Лекар-специализант в СОБАЛ “ВИЖЪН”
2017 г. – 2018 г. Лекар във верига оптики “Opticlasa”

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

"Ехография на око и орбита", "Лазери в офталмологията", "Диабетна ретинопатия", " Съвременно лечение на катаракта"
2019 г. Сертификат “Оптична Кохерентна Томография”
2018 г. Сертификат за участие в практически курс „Интравитреално приложение“ Новости в офталмологията - Правец, България
2018 г. Сертификат “Периметрия” на XVII Симпозиум на Българското Глаукомно Дружество

ЧЛЕНСТВА

Българско офталмологично дружество
Българско глаукомно дружество
Български лекарски съюз
Европейско глаукомно дружество
Европейско дружество по катарактална и рефрактивна хирургия

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Участие с публикации в български издания и презентации на български и международни форуми.

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски и немски език.