Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO

Медицински директор

Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO, Медицински директор
Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO
Медицински директор

ДЛЪЖНОСТ:

Медицински директор

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА:

  • Витреоретинална хирургия
  • Хирургия на очни травми
  • Хирургия на катаракта
  • Роговична трансплантация

ОБРАЗОВАНИЕ:

2017 г. Магистър по Здравен мениджмънт
2010 г. Защитена докторска дисертация
2006 г. Придобита специалност "Очни болести", Медицински университет–София
2001 г. Магистърска степен по медицина,  Медицински университет –София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

От 2014 г. Медицински директор в Очна болница "Вижън"
2007 г. - 2014 г. Началник очно отделение в СОБАЛ "Акад. Пашев"

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

2013 г. Специализация по роговична трансплантация в Университетска очна клиника  - Хомбург/Саар, Германия
2010 г. Специализация по витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника - Бон, Германия
2008 г. Специализация по витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника - Хамбург, Германия
2007 г. Специализация по увеити и очни възпаления в Международен университет -  Венеция, Италия
2005 г. Специализация по Факоемулсификация - Ченай, Индия
2005 г. Специализация по ретина и витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника - Бон, Германия
2005 г. Специализация по ретина и витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника- Марбург, Германия

ЧЛЕНСТВА:

От 2017 до 2019 г. Председател на Българско дружество по офталмология
Понастоящем Зам. Председател на Българско дружество по офталмология
От 2013 г. Ежегоден екзаминатор на Европейският борд по офталмология за придобиване на Европейска диплома по очни болести в Париж
Български лекарски съюз
EURETINA – Европейско дружество на ретиналните специалисти
Член на Ротари клуб

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:

2020 г. Съавтор в учебник по Очни болести за студенти по Медицина
2017 г. Защитена дипломна работа по здравен мениджмънт на тема: „Система за вторична профилактика на диабетната ретинопатия на територията на Република България”
2016 г. Атлас по Оптична кохерентна томография ангиография
2011 г. Монография на тема: "Сухо око - диагностични методи и съвременни тенденции на лечение"
2010 г. Защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” на тема:"Синдром на сухо око – Диагностични възможности и съвременни тенденции на лечение"
40 публикации в български и международни списания
Участия в български и международни конгреси: над 190 доклада
2004 г. Награда за най-добър млад офталмолог на името на проф. д-р Стоимен Дъбов

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски и руски.