Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO

Медицински директор

Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO, Медицински директор
Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO
Медицински директор

ДЛЪЖНОСТ

Медицински директор

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

  • Витреоретинална хирургия
  • Кератопластика
  • Хирургия на катаракта

ОБРАЗОВАНИЕ

2006 г. Призната специалност "Очни болести", Медицински университет – София
2001 г. Магистърска степен по медицина,  Медицински университет – София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2014 г. Медицински директор в ОЛЦ "Вижън"
2007 г. - 2014 г. Началник очно отделение в СОБАЛ "Акад. Пашев"

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2013 г. Специализация по роговична трансплантация в Университетска очна клиника  - Хомбург/Саар, Германия
2010 г. Специализация по витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника - Бон, Германия
2008 г. Специализация по витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника - Хамбург, Германия
2007 г. Специализация по увеити и очни възпаления в Международен университет -  Венеция, Италия
2005 г. Специализация по Факоемулсификация - Ченай, Индия
2005 г. 3-месечна специализация по ретина и витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника - Бон, Германия
2005 г. Специализация по ретина и витреоретинална хирургия в Университетска очна клиника - Марбург, Германия

ЧЛЕНСТВА

От 2018 г. Председател на Българското дружество по офталмология
Член на Управителния съвет на Софийското офталмологично дружество
От 2013 г. Ежегоден екзаминатор на Европейският борд по офталмология за придобиване на Европейска диплома по очни болести в Париж
Български лекарски съюз

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

2010 г. Защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” на тема: "Синдром на сухо око – Диагностични възможности и съвременни тенденции на лечение"
Монография на тема: "Сухо око - диагностични методи и съвременни тенденции на лечение" ИК СТЕНО 2011 г.
30 публикации в български и международни списания
Участия в български и международни конгреси: над 130 доклада
2004 г. Награда за най-добър млад офталмолог на името на проф. д-р Стоимен Дъбов

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски, немски и руски.