Д-р Ирена Костова

Специализант очни болести

Д-р Ирена Костова, Специализант очни болести
Д-р Ирена Костова
Специализант очни болести

ДЛЪЖНОСТ

Специализант очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ

2022 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет – София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2023 г. специализира в Клиника „Вижън“

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски и френски език