Д-р Пенка Тодорова

Специалист очни болести

Д-р Пенка Тодорова, Специалист очни болести
Д-р Пенка Тодорова
Специалист очни болести

ДЛЪЖНОСТ

Специалист очни болести

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

  • Диагностика и лечение при заболявания на преден очен сегмент и очната повърхност
  • Диагностика и лазертерапия при глаукома
  • Диагностика и лазертерапия при вторична катаракта
  • Диагностика и лазертерапия при заболявания на задния очен сегмент
  • Диагностика и терапия при дегенерация на макулата
  • Образна диагностика - ехография, флуоресцеинова ангиография, оптична кохерентна томография (ОСТ), ОСТ - Ангио

ОБРАЗОВАНИЕ

2018 г. Европейска диплома по oчни болести в Париж, Франция
2015 г. Призната специалност "Очни болести“, Медицински университет - София
2009 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет - София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2016 г. Специалист очни болести в ОЛЦ „Вижън“

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2016 г. Сертифициран курс с практически занимания: Лазертерапия в офталмологията -  София, България
2016 г. Сертифициран курс по Флуоресцеинова ангиография на заболявания на
хориоретината, ОСТ – клинични корелации - София, България
2016 г. Сертифициран курс с практически занимания по ехография - София, България
2015 - 2016 г. Курсове по интравитреална апликация на медикаменти
2013 г. Глаукомна академия – курс за обучение - София, България
2011 г. Курс по контактология - София, България
2009 г. Курс по спешна офталмология УМБАЛ „ Царица Йоана – ИСУЛ“ - София, България

ЧЛЕНСТВА

Българско офталмологично дружество
Български лекарски съюз

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Участие с постери и презентации на български и международни форуми

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски език.