Д-р Розалия Топузанова

Специализант очни болести

Д-р Розалия Топузанова, Специализант очни болести
Д-р Розалия Топузанова
Специализант очни болести

Длъжност:

Специализант очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ:

2023 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет - София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

От 2024 г. специализира в Клиника „Вижън“
2021 г. – 2023 г. Технически организатор във „Вижън“

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Владее английски и немски език