Д-р Таня Коцева

Специализант очни болести

Д-р Таня Коцева, Специализант очни болести
Д-р Таня Коцева
Специализант очни болести

ДЛЪЖНОСТ

Специализант очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ

2020 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет – София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2021 г. специализира в Клиника „Вижън“
2019 г. – 2021 г. Технически организатор в Клиника „Вижън“

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски език