Д-р Фатме Мустафа

Специализант очни болести

Д-р Фатме Мустафа, Специализант очни болести
Д-р Фатме Мустафа
Специализант очни болести

Длъжност:

Специализант очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ:

2022 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет - София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

От 2024 г. специализира в Клиника „Вижън“
2023 г. Технически организатор във „Вижън“

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Владее английски и немски език