Д-р Христина Нешева

Специалист очни болести

Д-р Христина Нешева, Специалист очни болести
Д-р Христина Нешева
Специалист очни болести

ДЛЪЖНОСТ

Специалист очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2024 г. Призната специалност “Очни болести”
2020-2024 г. Лекар-специализант в СОБАЛ “Вижън”
2019 г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет - София
2017-2019 г. Волунтиер в СОБАЛ “Вижън”
2017-2020 г. Член на АСМБ/Асоциация на Студентите по Медицина в България
2018-2020 г. Стаж в БАН, изготвяне на медицински статии

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2023 г. Сертификат за участие в лятно практическо училище на Българското дружество по офталмология - Велико Търново, България
11.2022 г. Сертификат Markennovy Myopia Management efficacy with MYLO in Caucasian children
11.2022 г. Сертификат Precilens Specialty Contact Lenses Training laboratory - Париж, Франция
10.2022 г. Сертификат за участие в Cataract Wetlab by Bikomed, 15 th Congress of BDO - Боровец, България
10.2022 г. Сертификат за участие в конференция “Постижения в офталмологията” БДО
2019 г. Сертифакат за участие на 13-ти конгрес на БДО - Боровец, България
2019 г. Сертификат за участие в курс Оптична Кохерентна Томография, BOW Congress - Хилтън, София
2018 г. Сертификат за участие в практически курс “Интравитреално приложение”, Конференция “Новости в офталмологията” - Правец
2017 г. Участие в BOW Congress - Hilton, Sofia
2015-2016 г. Сертификати за участие в Еразъм проекти в Италия и Турция

ЧЛЕНСТВА

Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски и руски език.