Вторична катаракта

Между 20 и 30% от пациентите, оперирани успешно заради „перде“, отключват т.нар. вторична катаракта. Тя не е усложнение след хирургичната намеса, а естествен феномен. Дължи се на уплътняването на задната лещена капсула и симптомите й са леко замъгляване на зрението. За щастие, проблемът е разрешим след прилагането на т.нар. лазерна капсулотомия. Безболезнената процедура се прави амбулаторно в клиника „Vision“ и се покрива от Здравната каса. Щадящият YAG-лазер се прицелва в „перличките“, които лещените влакна формират върху задната капсула и зрението се подобрява в рамките на часове.