Договори с фондове

Дружествата за доброволно здравно застраховане, с които имаме сключени договори за оказване на доболнична и болнична помощ са:

  • „ДЖЕНАРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
  • „ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
  • ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД
  • „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД
  • „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД
  • ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД
  • „УНИКА ЖИВОТ” АД
  • "ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

В случай, че имате допълнително доброволно здравно осигуряване с фонд, който не фигурира в този списък, можете да се свържете с Вашия застраховател и да проверите дали индивидуалната Ви застраховка включва опция за възстановяване на разходи. При потвърждение от страна на застрахователя, моля изискайте от служителите на регистратура в клиника „Вижън” фактура, касов бон и медицинска документация, които да представите пред съответния фонд за допълнително здравно осигуряване.

За повече информация позвънете на телефони 0700 89 003, 0883 511 121, 0887 314 479