Запушване (оклузия) на централната ретинална вена

Циркулацията на кръвта и на хранителните вещества към и от ретината се осъществява чрез централните ретинални артерия и вена. Ако циркулацията в тях или някой от по-малките клонове, свързани с тях, са блокирани, кръвообращението на ретината може сериозно да се наруши. Запушването на един от тези съдове е известно като „оклузия“ и винаги води до внезапна загуба на зрението.

Оклузията на ретиналната вена може да причини оток на ретината, кръвоизливи и разрастване на анормални кръвоносни съдове. Това от своя страна, провокира и други сериозни очни заболявания.

Рискови фактори

Оклузията най-често се появява при хората на 50 години, като рискът се увеличава с възрастта. Други неблагоприятни фактори са високото кръвно налягане, повишеният холестерол, диабетът, тютюнопушенето, глаукомата, проблемите с кръвосъсирването, както и различни възпаления.

Лечение

Средствата за лечение целят да намалят рисковете от последващи усложнения, да потиснат симптомите и да предотвратят по-нататъшната загуба на зрението. Най-подходящото лечение за всеки пациент зависи от тежестта и местоположението на блокираната вена, но може да включва няколко различни стратегии:

  • Вътреочно приложение на Anti-VEGF медикаменти – цели намаляване на отока и резорбция на кръвоизливите
  • Лазер-терапия – прилага се след проведена предварително ангиография. Целта на това лечение е да се обработят с лазер увредените зони от ретината, за да няма късни усложнения и трайна и необратима загуба на зрение.
  • Вътреочни стероиди – прилагат са под формата на краткодействаща емулсия или дългодействащи импланти с бавно освобождаване. Целят намаляване на отока на макулата при неуспех на другите средства