За нас

СОБАЛ Вижън и  МЦ Очен лазерен център „Вижън“, представени с общото наименование Клиника „Вижън“, са две самостоятелни модерни лечебни заведения за болнична и доболнична помощ в областта на очните заболявания. И двете структури са оборудвани със съвременна високотехнологична лазерна апаратура, специализирана в извършването на най-прецизни изследвания за профилактика,  ранна диагностика и адекватно лечение на всички видове очни болести.

Екипът на Клиника  „Вижън“ е  изграден от опитни и отдадени на професията специалисти и водещи консултанти от университетските болници в столицата и страната.

Лекарите в клиниката се отличават с дългогодишен опит, висока степен на квалификация, непрекъснато обучение за новостите в лечебния процес във водещи очни клиники в чужбина, активно участие в международни форуми и годишни конгреси на дружествата в отделните области на офталмологията.

Клиника „Вижън“ има сключени договори с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ, в т.ч. и за високоспециализирани медицински дейности.