Кандидат-специализанти по очни болести в СОБАЛ „ВИЖЪН” 2020г.

Конкурсният изпит за желаещите и подали документи за специализация във „Вижън“  ще се проведе на 05.10.2020 г. от 10:00 часа в клиниката на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 86.

Уважаеми кандидати,

Във връзка с обявените свободни места за двама лекари-специализанти по очни болести в СОБАЛ „Вижън“, молим кандидатите да имат предвид следното:

Непроведеният конкурс се дължи на продължилата извънредна епидемична обстановка в страната, поради което могат да участват и кандидати, неподали документи досега.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Диплома за завършено медицинско образование
  • Да нямат договор за специализация с друго лечебно заведение, към момента на провеждане на конкурсния изпит
  • Да владеят писмено и говоримо английски език. Ползването на втори чужд език е предимство

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  • Заявление за участие (свободен текст)
  • Професионална автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие на дипломата за висше медицинско образование (със собственоръчно вписан текст „Вярно с оригинала“ и подпис)

Документите се подават в Очна клиника „Вижън“ лично или чрез куриерска фирма на адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 86 в срок до 31.08.2020 г.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените от тях координати за датата на провеждане на конкурса.

Конспекта с въпросите може да намерите тук: Конспект - (128Kb)