Кандидат-специализанти по очни болести в СОБАЛ „ВИЖЪН” 2021г.

Уважаеми кандидати,

Във връзка с обявените две свободни места за лекари-специализанти по очни болести в СОБАЛ „Вижън“, молим да имате предвид следното:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Диплома за завършено медицинско образование
  • Да нямат договор за специализация с друго лечебно заведение към момента на провеждане на конкурсния изпит
  • Да владеят писмено и говоримо английски език. Ползването на втори чужд език е предимство

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  • Заявление за участие (свободен текст)
  • Професионална автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие на дипломата за висше медицинско образование (със собственоръчно вписан текст „Вярно с оригинала“ и подпис)

СРОКОВЕ:

Документите се подават в Очна клиника „Вижън“ лично или чрез куриерска компания на адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 86 в срок до 10.06.2021 г.Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени лично на посочените от тях координати.

КОНКУРС:

Конкурсният тест ще се проведе на 12.07.2021 г. от 10:00 часа в клиниката на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 86.

Конспектът с въпросите може да намерите тук: Конспект - (128Kb)