Кандидат-специализанти по очни болести в СОБАЛ „ВИЖЪН” 2023г.

Уважаеми кандидати,
За 2023 г. СОБАЛ „Вижън“ обявява две свободни места за лекари-специализанти по специалността очни болести.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Да представят диплома за завършено медицинско образование
  • Да нямат договор за специализация с друго лечебно заведение към момента на провеждане на конкурсния изпит
  • Да владеят писмено и говоримо английски език. Ползването на втори чужд език е предимство 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  • Заявление за участие (свободен текст)
  • Професионална автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие на дипломата за висше медицинско образование (със собственоръчно вписан текст „Вярно с оригинала“ и подпис)

СРОКОВЕ:

Документите се подават в Очна клиника „Вижън“ лично или чрез куриерска компания на адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 86 в срок до 24.02.2023 г.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени лично на посочените от тях координати.

КОНКУРСЕН ИЗПИТ (ТЕСТ И ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ):

Конкурсният изпит ще се проведе на 06.03.2023 г. от 10:00 часа в клиниката на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 86.
Конспектът с въпросите може да намерите тук: Конспект - (128Kb)