Мнения и отзиви - Катя Спасова

28.11.2019

Уважаема г-жо Кумбиева, Уважаеми г-н Шандурков,
Благодаря Ви най искрено за предоставената възможност да бъда лекувана и оперирана от катаракта на двете очи във Вашата клиника "Vision". Впечатлена съм от организацията в клиниката и професионализма на лекарите Ви и медицинския персонал. Госпожо Кумбиева, специално Ви благодаря за Вашата съпричастност и лично ангажиране към моите проблеми.
Специална благодарност,поздравление и адмирации за доктор Шандурков - един компетентен и квалифициран хирург,на когото могат да се доверят всички пациенти.
Желаем на всички от екипа на клиниката "Vision" успешно завършване на 2019 година и щастлива 2020 година !!!

Семейство Катя и Иван Спасови