Контрол на миопия при децата

Описание

МИОПИЯТА, по-известна като късогледство, е неспособността да виждаме ясно надалеч.Късогледството е нарастващ проблем в световен мащаб и специалистите прогнозират, че в близките десетилетия всеки втори ще се нуждае от зрителна корекция с очила или контактни лещи.Оставена без проследяване и контрол, МИОПИЯТА може да създаде проблеми в очните структури и да предизвика постоянно влошаване на зрението. Затова съвременните специалисти насочват усилия за повлияване на прогресията на този зрителен проблем още в детска възраст. Особено важно е децата с МИОПИЯ да се наблюдават редовно от офталмолог, който да проследява темпа на нарастване на диоптрите и при необходимост в определен етап да предложи на родителите СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАБАВЯНЕ ПРОГРЕСИЯТА НА МИОПИЯТА.