Лазер YAG ultra Q

Лазер YAG ultra Q

Считан за водещият микрохирургичен YAG лазер в индустрията, Ultra Q™ е патентована технология, чиито качества позволяват извършването на капсулотомични и иридотомни процедури при по-ниски, по-ефективни нива на мощност и с по-голяма консистенция. Той е и най-бързият в света YAG лазер, с честота от 3 изстрела в секунда.

Други предимства:
- При капсулотомия, значително е намален риска от увреждане на вътреочната леща. Това е особено важно при лещи, които коригират пресбиопия. В случаите, в които вътреочната леща е мултифокална, селективната капсулотомия, извършена с Ultra Q ™, позволява усъвършенстване на рефрактивните резултати.
- При иридотомия, Ultra Q ™ позволява да се създаде точен размер на иридотомията, често с един изстрел, който използва по-малко енергия от други лазери YAG.