Лечение

Може ли да се излекува кривогледството?

Да, ако лекари и родители работят в екип, за да се упражнява ефективен контрол в процеса на лечението на детето. Основните подходи при терапията са:

  1. Оптична корекция с изписване на диоптрични очила (в по-специфични случаи – бифокални)
  2. „Наказване“ (пенализация) на добре виждащото око – то се закрива, с цел кривящото да се упражнява да вижда по-добре
  3. Терапия с „призми“ – изписват се призматични очила, които „дърпат“ окото в правилната посока
  4. Оперативно лечение (ако е необходимо) – възможни са няколко интервенции (етапа) за постигане на пълно паралелно положение на очите. Решението кога да се оперира се взема индивидуално при всеки пациент, но най-добър резултат се постига между първата и четвъртата година от раждането, когато ефектът е не само козметичен
  5. Следоперативно лечение – може да продължи до 12-тата или 14-тата година на детето. Обикновено се предприема оптична корекция, ако е нужна – нова оперативна намеса,или пък пространствено „превъзпитаване“ на двуочното зрение с носене на „призми“