Елена Кумбиева: Лидеpът тpябва да бъде пpимеp и да внyшава, че избpаният път е веpният