Макулна дегенерация

Какво е макулна дегенерация?

Макулата, позната и като „жълтото петно”, е овална структура в центъра на ретината, която отговаря за централното зрение и разпознаването на цветовете.

Макулната дегенерация, свързана с възрастта е хронично дегенеративно заболяване на макулата, което се изявява най-често след 55-60 годишна възраст, и води до необратима загуба на централно зрение. Периферното зрително поле остава незасегнато от заболяването, което позволява на пациентите да се ориентират в пространството. След 70-годишна възраст процентът на заболелите рязко нараства.