Нашите консултанти

Високото качество на медицинската дейност, постоянният обмен на добри практики и достъпът на пациента до водещи специалисти в отделните сфери на офталмологията, са сред основните приоритети на екипа на „Вижън“. На тази цел е подчинен и изборът на консултанти. Привлечени са авторитетни лекари от родни и чуждестранни  университетски болници.
Консултациите на външните специалисти са включени в работните  графици на клиниката.