Отлепване на ретината

Описание

Отлепването на ретината е изключително сериозно заболяване. До него се стига, когато тя се отдели от стената на окото и от поддържащата я подлежаща тъкан. Ретината не може да функционира, когато е отлепена от тези два слоя и без незабавно лечение може да се стигне до постоянна загуба на зрение. Най-честите причини за отлепване са: вдигане на тежести, силна кашлица или запек, високо късогледство и напреднала диабетна ретинопатия. То може да възникне и от травматично увреждане на окото или лицето.

Симптоми

Оплакванията при отлепване на ретината най-често са:

  • Сляпо петно пред погледа
  • Замъглено зрение
  • Сенки в периферното зрение
  • Разкривяване на образите

!!! Важно е при появата на който и да е от тези симптоми, незабавно да се консултирате с очния си лекар, за да сведете до минимум щетите, причинени от отлепването на ретината!

Лечение

За да се предотврати загуба на зрението, ретината трябва бързо да бъде залепена отново. Лечението се извършва единствено и само чрез хирургия. Колкото по-рано се възстанови ретината, толкова по-ефективно е възвръщането на зрението.

  • Пневматичната ретинопексия – тази операция също може да помогне за възстановяване на ретината. При нея първо се инжектира медицинска газ в стъкловидното тяло, след това се прави лазер през газта, с цел укрепване на разкъсаната ретина.
  • Склеровгъваща хирургия – целта на този тип хирургия е да блокира отвън, чрез фиксиране на еписклерален силиконов имплант, дупката на ретината, довела до нейното разкъсване
  • Витреоретинална хирургия – парс плана витректомия – това е методика, при която се работи вътре в окото, дренира се течността под ретината, прави се лазер, с цел фиксиране на раскъсванията, довели до отлепване и се поставя временна тампонада с газ или перманентна тампонада със силиконово масло.