Периметър Octopus® 900

Периметър Octopus® 900

Най-универсалния 90 градусов прожекционен периметър

Octipus 900 използва пълен размер голдман сверичен купол който покрива цялото 90 градусово визуално поле . Той е единствения периметър по рода си, позволяващ 4 метода периметрия, което осигурява невероятна гъвкавост.