Превенция

Ненавременното, понякога – и погрешно, лечение е основната причина за тежките функционално-козметични, а и социални, проблеми при страбично болните. Затова и добрата профилактика е най-важна за успешната терапия.

Кога трябва да бъде първият очен преглед на детето и колко често е добре да посещава офталмолог?

  1. Задължително след 6-ия месец от раждането – независимо дали родителите са забелязали някаква аномалия на очите
  2. В случай на кривене на очите след 6-ия месец – незабавно трябва да се потърси опитен при лечението на страбизма офталмолог
  3. Консултация е нужна и след навършване на 1 година
  4. Желателно е, дори да няма проблем, преглед да се направи и на около 4-годишна възраст
  5. Задължително е детето да се консултира с очен лекар при навършване на 6 години