Превенция/Рискови фактори

Рисковите фактори за развитието на глаукома са:

  • Възраст над 60 години
  • Захарен диабет
  • Късогледство
  • Фамилна обремененост – наличие на роднина със заболяването

Препоръчително е след 40-годишна възраст да се направи целенасочено изследване на очното налягане и компютърна периметрия, който да са съчетани и с измерване на дебелината на роговицата, защото по-тънката роговица също е рисков фактор за развитие на глаукома.