СОБАЛ Вижън

СОБАЛ Вижън ЕООД, ЕИК: 175317154 в качеството си на администратор на лични данни, Ви информира, че в резултат на злонамерена кибератака, информацията за проведени прегледи и изследвания е криптирана и недостъпна за ползване от персонала на клиниката. Няма извършван трансфер на данни и не е налице неправомерен достъп до тях. Личните Ви данни не са станали достъпни на трети лица.

Поради това, че нямаме достъп до болничната информационна система и лекарите не могат да ползват данните от предходно лечение – прегледи, изследвания, операции, назначена терапия и др. – се обръщаме с молба, при посещения в клиниката за медицински услуги, носете представената ви медицинска документация!

- При отсъствие на такава, контролните прегледи ще бъдат извършвани без отлагане. Лекарят ще отдели необходимото време;

- При специализирани лазерни процедури и хирургически интервенции, за които не разполагате с документация, възможно е да се наложи отлагането им за повтаряне на специализираните изследвания, но за сметка на клиниката;

- Пациентите, включени в листите за чакащи, следва да позвънят отново на посочените по-долу телефони.

До възстановяване достъпа до информационната ни система, документацията съпътстваща медицинските услуги ще бъде описвана на ръка и може да доведе до забавяне при обслужването. Молим за вашето разбиране.

Извиняваме се за неудобството, уверяваме ви, че клиниката полага всички възможни усилия за възстановяване на обичайния ритъм на работа. Ще продължим да предоставяме качествени медицински услуги, както повелява добрата медицинска практика.

В случай, че имате допълнителни въпроси, бихте могли да ги зададете на телефоните на клиниката: 088 731 4479, 088 351 1121, 0700 89 003.