Форми на глаукома

Най-често срещаните форми на глаукома са: откритоъгълна, закритоъгълна и вродена /детска/:

  • Първичната откритоъгълна глаукома е най-често срещаната форма на заболяването при хора над 40 години. При нея вътреочното налягане се повишава най-често поради нарушение в оттичането на вътреочната течност. Увреждането на очния нерв става бавно – от месеци до години и постепенно води до загуба на зрение.
  • Закритоъгълната глаукома е остър епизод на повишаване на очното налягане с внезапно отслабване на зрението и силна болка в резултат на затваряне на преднокамерния ъгъл на окото. Необходимо е веднага да се потърси помощ от очен лекар и незабавно да се започне лечение, за да не се изгуби напълно зрението.
  • Глаукомата е рядко срещана при децата. Развива се през първата година от живота със симптоми на сълзене, дразнене от светлината, зачервяване на очите.