Форми на заболяването

Познати са две форми на сенилна макулна дегенерация: суха и влажна.

Суха форма

Тя е по- често срещана (85-90% от диагностицираните пациенти са със суха форма на дегенерация). В 15-20% от случаите преминава във влажната форма. Влажната форма е по- рядко срещана, но с по-бърз прогрес.
Хистологично при сухата форма се наблюдават друзи. Друзите са eдинични или множествени жълто-белезникавите петна, с различна големина и граници.
Големината и броят им са определящи за прогресията за заболяването и риска за засягане на другото око.

Влажна форма

Влажната форма на макулна дегенерация се характеризира с образуването на абнормни кръвоносни съдове, които лесно кървят, а при прогресиране се образува цикатрикс (ръбец). За разлика от сухата форма, при влажната загубата на зрение настъпва бързо.