Хирургия на глаукома

Хирургичното лечение на глаукомата е една от възможностите за контрол на това застрашаващо зрителната функция заболяване, наред с многобройните предложения на фармацевтичната индустрия като локални медикаменти за накапване или лазерните процедури.

Хирургия на глаукомата се предприема тогава, когато глаукомният процес напредва, а възможностите на консервативното лечение с капки са изчерпани или допълнителните лазерни процедури не постигат желания ефект. Не са малко и случаите, при които се налага хирургично лечение поради непоносимост към капките, системни странични ефекти от тях при пациенти с белодробни или кардиологични страдания, които водят до повече рискове за здравето на пациента, отколкото ползи за очното състояние.

Все още за стандарт при хирургия на глаукома се приема трабекулектомията – операция, при която създаваме „клапа“ в склералната тъкан с отвор към предната камера на окото и отвор под конюнктивата, където се филтрира част от течността, произведена от окото. За да предотвратим процесите на срастване, които са естествена част от следоперативното заздравяване, използваме различни вещества като Митомицин и 5-Флуороурацил или поставяме имплант от колагенов матрикс между тъканите на така наречената филтрационна възглавничка.

Със същата цел са разработени и се прилагат в практиката различни синтетични импланти, които осигуряват по-голям дебит на отделянето на вътреочна течност или ползват алтернативни пътища на оттичане. Те се поставят между предната камера и конюнктивата, в преднокамерния ъгъл, под съдовата обвивка на окото.

Операцията за глаукома може да бъде предхождана или следвана от лазерни процедури, след нея пациентът може да остане без капки или броят на използваните медикаменти да бъде значително редуциран.

Най-важното, което пациентът с глаукома трябва да знае, е че независимо дали е опериран за глаукома, поставя капки или е претърпял лазерна процедура, за доброто проследяване и успешното лечение на глаукомата са необходими редовни прегледи, стриктно спазване на предписаното лечение, извършване на периодични функционални и структурни изследвания за прогресията на глаукомния процес.

Запазете си час за консултация в очен лазерен център „Vision“ на тел. 0700 89 003 или попълнете контактната форма на уебсайта ни.