Лечение

Успешното лечение на глаукомата е свързано с намаляване на вътреочното налягане чрез ежедневно поставяне на очни капки, лазерна терапия или дренажни операции.

Клиника „Vision” разполага с най-съвременнатa лазерна апаратура за лечение на глаукома:

  • SLT /селективна лазерна трабекулопластика/ е терапия при откритоъгълна глаукома, което води до намаляване на очното налягане – без болка и без странични ефекти
  • Лазерната иридотомия прави малки отвори в цветната част на окото – ириса, и е най-честата терапия за закритоъгълна глаукома и при рязко повишение на очното налягане.
  • Циклофотокоагулация е съвременно миниинвазивно хирургично лечение с лазер при неповлияващи се по друг начин пациенти с всични типове глаукома.
    Лазерното лечение при глаукома дава отлични резултати при всички пациенти, като заменя необходимостта от дългогодишно постявяне на очни капки и води до трайно намление на очното налягане.

При необходимост от оперативно лечение основен метод е трабекулектомията (ТЕ), чрез която се създава път за оттичане на вътреочната течност извън окото. Все по-често се правят шънтови операции, при която се слага „имплант” – миниатюрна тръбичка, което играе ролята на канал за оттичане на вътреочната течност.