Диагностика

  • Флуоресцеинова ангиография – инвазивно изследване, при което се инжектира венозно контрастно вещество. Правят се серия от снимки с фундус- камера и така се документира кръвотокът през увредените съдовете на ретината.
  • ОСТ- ангиография (AngioVue) – изследването е неинвазивно и се прави с помощта на модерния апарат OptoVue, с който е оборудвана клиника „Vision”. Правят се послойно 3D снимки на слоевете на ретината и съдовата й система в реално време.