Превенция

Важно за диабетиците е да знаят, че е необходима профилактика поне веднъж годишно за оглед на очните дъна при разширени зеници, след диагностициране на диабета като заболяване!