Лечение

  • Cross-linking

   Cross-linking (от англ. кръстосано свързване) е процедура, укрепваща здравината на роговицата. При операцията се използва комбинация от рибофлавин (Витамин B2) и специална дозирана UV-светлина (безвредна за структурите на окото). Чрез cross-linking-а се укрепва структурата на роговицата и прогресът на кератоконуса спира. Клиника „Vision” разполага с новата, специална лампа „Avedro KXL“ за cross-linking, която позволява по-прецизно, безопасно и бързо извършване на процедурата.
  • Контактни лещи

   • Меки контактни лещи „Kerasoft IC“
    С навлизането си меките контактни лещи „Kerasoft IC“ бързо доказват предимствата си спрямо твърдите и водят до промяна в подхода на лечение на кератоконус. Плюсовете им са, че осигуряват комфортно носене през целия ден, предоставят ясно зрение, имат повишена пропускливост на кислород, необходим за роговицата и лесна поддръжка.

   • Златният стандарт „Rose K2“
    Твърдите газпропускливи (RGP) лещи „Rose K2“ са златен стандарт при корекцията на кератоконус в над 90 страни. Изобретени от новозеландския оптометрист Пол Роуз, те се изработват от специален материал, който позволява на роговицата да „диша“. Правят се индивидуално за всеки пациент, като ги има в 6 различни дизайна. Всеки тип „Rose K2“ е подходящ за определен вид и стадий на кератоконуса.
    Лещите се напасват индивидуално, след което има пробен период на носене, като се проследяват субективните оплаквания на пациента, както и обективните клинични признаци по време на адаптационния период.
    Засега клиниката „Vision“ e единствената в България, където се предлагат „Rose K2“.

   • Минисклералната „Rose K2“ XL
    Минисклералната „Rose K2“ XL е идеална за пациенти, които не могат да бъдат напаснати със стандартните твърди лещи.

   • Piggy-back – алтернатива „2 в 1“
    Системата „piggy-back” пък е разработена за пациентите, които имат непоносимост към газпропускливи (твърди) лещи. Тя например позволява под твърдата да се сложи мека, която играе ролята на „възглавничка“. В същото време газпропускливата леща осигурява ясно зрение.
  • Кератопластика ( роговична трансплантация)

Раговичната трансплантация има дългогодишна история, тя е сред първите успешни трансплантации в медицината въобще. При този тип хирургия се отстранява увредената тъкан и се заменя със здрава донорска роговица.

Процентът на успех е много голям, това се дължи на липста на кръвоносни съдове в роговицата, което е предпоставка за значително по-нисък риск от реакция на отхвърляне на трансплантата.

Кератопластиката е метод за оперативно лечение на предотвратима роговична слепота с изключително бързо възстановяване. Напредналият кератоконус и роговичните дистрофии са сред най-честите индикации за роговична трансплантация у нас.