Диагностика и изследвания

Диагнозата на макулната дегенерация свързана с възрастта, се поставя на база на анамнестични данни (централно тъмно петно, разкривяване на линиите, нарушено усещане за цветовете) и използване на инвазивни и неинвазивни апаратни изследвания (изследване на зрителна острота, офталмоскопия, ангио-ОСТ, флуоресцинова ангиография). Клиника „Vision” разполага с най-модерната система за неинвазивна ОСТ ангиография – “AngioVue”.

При нея, за разлика от стандартната, не се налага поставяне на контрастно вещество във вената на пациента и последващо заснемане на кръвотока с фундус-камера. Очният скенер (оптичен кохерентен томограф – ОСТ) прави хистологичен срез на съдовете на ретината, само чрез използване на светлинен сноп. Детайлната 3D „снимка” позволява първите прояви на макулна дегенерация да бъдат уловени, дори преди появата на симптомите и.

На пациентите, които вече страдат от макулна дегенерация, се препоръчва да следят състоянието си с т.нар.”решетка на Амслер”. Тестът може да се прави в домашни условия и е задължително да се проверява всяко око поотделно.