Превенция

Генът, отговорен за заболяването е установен през 2005 г. Проучванията показват още, че болестта се среща малко по-често при жените. Сериозен рисков фактор е тютюнопушенето. Както и при други очни заболявания – лошият контрол на кръвното налягане, нарушеният липиден профил и бедната на витамини диета, също имат неблагоприятен ефект.