„Вижън “ отвътре

Клиника „Вижън“ осъществява дейността си в двете лечебни структури, които покриват цялата палитра на диагностиката и терапията в офталмологията.

„Вижън 1“ е медицински център за доболнична помощ, с адрес  ул. „Виктор Григорович“ 8А, който стартира дейността си през 2003 г. Разполага с просторни модерни кабинети, в които се извършват  прецизна диагностика и високоспециализирани изследвания за съвременно лечение на очните заболявания.

„Вижън 2“ е най-модерната очна болница на Балканите, открита през май 2018 г. Специално построената и конструирана за лечебно заведение сграда на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 86, получила през 2017 г. Годишната награда за луксозно обществено строителство, разполага с 8 операционни зали, 46 кабинета с последно поколение офталмологична апаратура, детски сектор, VIP зона, оптика.